นักเขียน

นักเขียน

สร้างสรรค์ผลงานเขียนของคุณให้เป็นที่รู้จักด้วย นามบัตรนักเขียน จาก BCARD Application ที่จะมาบ่งบอกความเป็นศิลปินในตัวคุณ พร้อมทั้งสะท้อนความเป็นมืออาชีพ ความสามารถในการใช้ภาษาของคุณให้เข้าใจไปยังผู้สาร ด้วยฟังก์ชั่นภายในแอปพลิเคชันที่ให้คุณสามารถส่งมอบนามบัตรของคุณได้ทุกที่แบบไร้พรมแดนเพียงแค่มีสมาร์ทโฟนเท่านั้น และปลดปล่อยจินตนาการของคุณผ่านทางดีไซน์ของนามบัตรที่เรียบง่าย แต่สามารถดึงดูดสายตาของผู้คนให้สนใจได้ ดั่งเช่นงานเขียนของคุณ อย่ารอช้ามาเผยแพร่ผลงานของคุณสู่สายตาของผู้คนด้วยมือของคุณกันเถอะ

นามบัตรนักเขียน